Rebecka

Städbranschen Sverige på städmässa i Karlskrona

Städmässan i Karlskrona anordnades av PT Professional i samarbete med Karlskrona kommun med Pierre Crambé som ansvarig. Mässan hölls på NKT Arena i Karlskrona. Flera hundra personer besökte mässan och branschens viktigaste leverantörer fanns på plats för att visa upp sina nyheter och svarade på frågor. Det fanns en hel del städredskap, innovativa lösningar, maskiner och robotar på plats i lokalen.

Inför en fullsatt publik föreläste Städbranschen Sveriges ordförande Matthias Lindholm om ergonomi, arbetsmiljö och vikten av att jobba rätt.

– Även om städning är ett fysiskt arbete och du tror att du rör dig tillräckligt på jobbet så räcker inte det menade Matthias.

Matthias pratade om att städarna måste se till att stärka sina muskler för att hålla på sikt, framförallt de viktiga coremusklerna.

– De utgör centrum för din styrka och är avgörande för kroppens stabilitet. För att förebygga skador är det bra att träna sina coremuskler och stabilisera dem, så att du får en bra balans. Viktigt i ett yrke som städning, menade Matthias.

Städbranschen har bra verktyg för att komma igång med träningen och Matthias visade en film anpassat för städarna, med enkla redskap för att röra på sig, som moppstativ och mikrofiberdukar. Det behöver alltså inte vara krångligt att komma igång.

Matthias pratade också om hur viktiga och betydelsefulla städarna har varit under pandemin, och att städyrket fick för lite uppmärksamhet, mot vad vi förtjänar. Exempelvis har lokalvårdarna varit avgörande för att stoppa smittspridningen, genom sina insatser och rutiner. Städyrket är ett viktigt yrke, och alla som jobbar i branschen skall sträcka på sig och vara stolta.

Vad såg Matthias för trender framöver?

– Robotarna kommer att bli fler, bättre och smartare, men de kommer inte ta arbetet ifrån lokalvårdarna, se dem som ett stöd och avlastning i städarbetet, sa Matthias. Den frigorda tiden kan användas på andra arbetsuppgifter

Vi behöver också vara förberedda på eventuella nya pandemier, eller andra krissituationer och ligga steget före vad gäller anpassningar i städningen. Vi har ju lite erfarenheter med oss i bagaget nu.

Matthias trodde även att nya typer av miljöer kommer mer och mer, ett exempel kan vara en typ av hemmamiljöer på kontor och skolor. Det kommer skapas mer lokala typer av ”kontorshubbar” som kan ligga mer lokalt, nära hemmen för att minska på exempelvis långa resor till arbetet.